Rondo "łezka" przy Mechaniku

Rondo przy skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Bosackiej i Zamkowej w Raciborzu (DW 935 z DW 919).