Budowa ronda przy Mechaniku

Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Bosackiej i Zamkowej w Raciborzu (DW 935 z DW 919).